Xã hội

Bộ Tài chính: Đẩy mạnh cải cách hành chính

Đăng ngày: 11/10/2018 | 09:35

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng kiểm soát chặt chẽ việc ban hành - đánh giá tác động thủ tục hành chính đầy đủ, kết hợp với nghiên cứu cắt giảm, đơn gairn hóa TTHC chú trọng đối với lĩnh vực thuế...