Xã hội

Biến đổi khí hậu: Thế giới chỉ còn hơn 10 năm để hành động

Đăng ngày: 10/10/2018 | 08:40

Chính phủ các nước trên toàn thế giới cần phải đưa ra những thay đổi chưa từng có tiền lệ ở mọi khía cạnh của xã hội để tránh mức tăng nhiệt độ thảm họa...