Xã hội

Bảo vệ sinh mệnh nhà báo: Chẳng thể mãi tin ở hoa hồng?

Đăng ngày: 12/10/2018 | 08:17

Bảo vệ sinh mệnh nhà báo - những người vẫn được liệt vào hàng sở hữu "quyền lực thứ 4" - là câu chuyện không những cũ, rất cũ mà còn tái diễn liên tục hàng năm.