Tiền

Tín dụng tiêu dùng: Khách hàng ít có sự lựa chọn

Đăng ngày: 07/06/2018 | 14:19

Chuyên gia tài chính ngân hàng Lê Xuân Nghĩa cho rằng thị trường vẫn cần phải có sự cạnh tranh của nhiều Công ty tài chính hơn nữa để đưa lãi suất xuống thấp hơn.