Tiền

Quyền tự chủ của doanh nghiệp có bị hạn chế?

Đăng ngày: 11/06/2018 | 08:17

Giới chuyên gia kinh tế cho rằng, Dự thảo nghị định phát triển và quản lý ngành phân phối mà Bộ Công thương mới công bố cho thấy sự can thiệp sâu của nhà quản lý vào hoạt động của DN.