Tiền

Bỏ nhiều thủ tục kiểm tra chuyên ngành

Bỏ nhiều thủ tục kiểm tra chuyên ngành

Liên tiếp các hội thảo được tổ chức, nhiều ý kiến đóng góp về việc kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đều cho rằng quá phức tạp khiến cho doanh nghiệp đội nhiều chi phí, làm thị trường hàng hóa bị ảnh hưởng.

Nhiều điểm nghẽn cổ phần hóa

Nhiều điểm nghẽn cổ phần hóa

Quá trình cổ phần hóa, thoái vốn còn diễn ra chậm chạp, điều này khiến không ít nhà đầu tư nản lòng, mất niềm tin vào lộ trình, kế hoạch mà Chính phủ đặt ra.