Tiền

'Vỡ mộng' phát triển cá tầm xứ lạnh ở Kon Tum

'Vỡ mộng' phát triển cá tầm xứ lạnh ở Kon Tum

Khoảng 4 năm trước, mô hình nuôi cá tầm xứ lạnh tại huyện Kon Plông có bước chạy đà hết sức thuận lợi.

Xuất siêu vẫn thiếu bền vững

Xuất siêu vẫn thiếu bền vững

Năm 2017 và 7 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu vẫn tăng trưởng tốt, cán cân thương mại hàng hóa vẫn duy trì xuất siêu.