Tiền

Nhiều điểm nghẽn cổ phần hóa

Đăng ngày: 13/06/2018 | 08:35

Quá trình cổ phần hóa, thoái vốn còn diễn ra chậm chạp, điều này khiến không ít nhà đầu tư nản lòng, mất niềm tin vào lộ trình, kế hoạch mà Chính phủ đặt ra.