Tiền

Nền kinh tế số: Làm gì để tận dụng cơ hội?

Đăng ngày: 08/06/2018 | 08:58

Thời kỳ của cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi các DN Việt không chỉ thay đổi về tư duy quản lý, mà quan trọng là phải đảm bảo được tính bảo mật thông tin.