Tiền

Logistics thương mại điện tử thiếu và yếu

Đăng ngày: 08/06/2018 | 08:56

Thương mại điện tử đang phát triển nhanh nên yêu cầu về logistics cho hoạt động này khá cao. Thế nhưng, doanh nghiệp vận chuyển thương mại điện tử Việt lại non trẻ khi phương tiện vận chuyển thiếu và yếu...