Tiền

Khi các hãng gọi xe lớn chia nhau thị phần

Đăng ngày: 06/06/2018 | 09:40

Việc xác định đầu tư tại thị trường Việt Nam, Hãng gọi xe GoJek, ứng dụng gọi xe nổi tiếng của Indonesia quyết phân chia lại thị phần taxi Việt Nam.