Tiền

Công nghiệp hỗ trợ yếu, ngành ô tô ì ạch

Đăng ngày: 09/06/2018 | 08:34

Công nghiệp hỗ trợ cho ngành sản xuất ô tô mặc dù đã hình thành nhưng mới chỉ sản xuất được một số ít chủng loại phụ tùng đơn giản, có hàm lượng công nghệ thấp.