Tiền

Bỏ nhiều thủ tục kiểm tra chuyên ngành

Đăng ngày: 14/06/2018 | 08:15

Liên tiếp các hội thảo được tổ chức, nhiều ý kiến đóng góp về việc kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đều cho rằng quá phức tạp khiến cho doanh nghiệp đội nhiều chi phí, làm thị trường hàng hóa bị ảnh hưởng.