Tiền

6 quy định mới giúp doanh nghiệp làm thủ tục hải quan thuận lợi

Đăng ngày: 14/06/2018 | 14:11

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan...