Thời sự

tuyển sinh lớp 10: Lối đi nào cho học sinh trượt trường công?

Đăng ngày: 11/07/2018 | 08:35

Trường dân lập chất lượng thấp, học phí lại quá cao, vậy đâu sẽ là lựa chọn cho khoảng 32.000 học sinh lớp 9 ở Hà Nội và số lượng tương đương ở TP.HCM.