Thời sự

Triển khai áp dụng thẻ điện tử trong BHXH, BHYT, BHTN

Đăng ngày: 09/07/2018 | 11:03

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4173/VPCP-KSTT ngày 8/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT, BHXH Việt Nam đã tổ chức họp thảo luận xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mẫu thẻ điện tử...