Thời sự

Luật Đất đai 2013: Những bất cập cần khắc phục

Đăng ngày: 11/07/2018 | 13:40

Tại nhiều địa phương trên cả nước, công tác quản lý đất đai, cũng như việc chấp hành chính sách pháp luật về đất đai còn nhiều khó khăn, bất cập.