Thời sự

Đừng đẻ lòng yêu nước bị lợi dụng

Đăng ngày: 14/06/2018 | 14:23

Với danh nghĩa thể hiện lòng yêu nước phản đối việc thông qua Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, trong những ngày vừa qua một só người dân đã tụ tập đông người trái phép tại một số địa phương: TP. Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Bình Dương...