Thời sự

Buôn lượng ma túy khủng xuyên quốc gia, kẻ trùm sò bị tăng án tử

Đăng ngày: 13/06/2018 | 10:47

Tòa phúc thẩm nhận định bị cáo Nhật đóng vai trò chính, chủ động phân phối số lượng ma túy rất lớn nên cần phải loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.