Thời sự

86,86% đại biểu có mặt tán thành: Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng

Đăng ngày: 13/06/2018 | 08:33

Về đảm bảo an ninh thông tin trên không gian mạng, Điều 26 của Luật quy định: "Doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ gia tăng không gian mạng tại Việt Nam có hoạt động thu nhập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra phải lưu trữ dữ liệu này tại Việt Nam trong thời gian theo quy định của Chính phủ.