Thời sự

Ban hành luật Chăn nuôi: Đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn

Ban hành luật Chăn nuôi: Đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn

Hiện nay, chăn nuôi đã thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng trong nông nghiệp.

Tự chủ đại học, tại sao không?

Tự chủ đại học, tại sao không?

Tự chủ đại học, vấn đề đã được nêu lên từ hơn 10 năm trước. Nhưng cho đến nay, cơ chế nào để trường ĐH khi tự chủ sẽ hoạt động tốt, và tự chủ là tự chủ thế nào?