Thời sự

Đánh số tầng chung cư: Doanh nghiệp gặp khó

Đánh số tầng chung cư: Doanh nghiệp gặp khó

Việc tưởng chừng đơn giản lại trở nên phức tạp gây khó khăn cho doanh nghiệp, khi có sự lệch nhau giữa Quyết định số 05/QĐ - BXD của Bộ Xây dựng và Quyết định số 22/QĐ - UBND của UBND TP. Hồ Chí Minh cùng quy định về quy chế đánh số nhà và gắn biển số nhà

Sáp nhập, gọn bộ máy

Sáp nhập, gọn bộ máy

Việc Bộ Nội vụ công bố dự thảo tờ trình Nghị định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành trong đó đề xuất hợp nhất nhiều sở, ngành đang thu hút sự chú ý của xã hội. Theo Bộ Nội vụ, sáp nhập một số sở bởi chức năng, nhiệm vụ của các sở có mối quan hệ liên thông.