THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG

Kính gửi Quý độc giả!

Là sản phẩm hợp tác giữa Công ty Cổ phần Truyền thông K.I.B và các đối tác báo chí; website http://docbaogiay.vn là kênh phát hành online của không hạn chế các ấn phẩm báo in, tạp chí. Sự ra đời của docbaogiay.vn sẽ góp phần thúc đẩy, tạo sự thuận lợi cho độc giả khi tiếp cận các ấn phẩm báo chí giấy; bổ sung nhiều các thông tin chính thống, hữu ích của các tờ báo trong mọi lĩnh vực và ở khắp mọi miền tổ quốc.

Là sản phẩm báo chí, vì thế tùy theo định hướng, chính sách của từng tòa soạn mà các đầu ấn phẩm tại http://docbaogiay.vn có các hình thức tiếp cận riêng.

Với các ấn phẩm miễn phí, Quý độc giả có thể tiếp cận không giới hạn các số báo, tạp chí mà không mất phí.

Với các ấn phẩm tòa soạn có chính sách thu phí, độc giả sẽ phải trả phí để tiếp cận thông tin theo quy định riêng đối với từng ấn phẩm.

Điều 1: Lưu ý

Độc giả truy cập website http://docbaogiay.vn của Công ty Cổ phần Truyền thông K.I.B và các đối tác cung cấp nội dung cần đọc kỹ các điều khoản trong Thỏa thuận người dùng. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này, bạn có thể chưa sử dụng dịch vụ và vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin ở phần Liên hệ để được giải đáp cá nhân. Nếu bạn sử dụng dịch vụ của website, đồng nghĩa với việc bạn tự nguyện đồng ý và tuân thủ tất cả các quy định mà chúng tôi đã đưa ra trong bản Thỏa thuận người dùng này.

Điều 2: Tài Khoản và bảo mật thông tin cá nhân:

Với các ấn phấm thu phí, độc giả cần đăng ký tạo tài khoản để sử dụng dịch vụ. Thông tin tài khoản của độc giả bao gồm: Tên đăng nhập/ địa chỉ email hoặc một số thông tin cá nhân khác nếu cần.

Độc giả có trách nhiệm tự bảo mật tài khoản và các thông tin cá nhân tại website http://docbaogiay.vn . Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với việc khách hàng làm mất hoặc rò rỉ thông tin cá nhân.

Về phía website, chúng tôi chỉ sử dụng thông tin khách hàng để thực hiện lưu trữ, chăm sóc khách hàng hoặc liên hệ khi cần. Ngoài ra, chúng tôi tôn trọng và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.

Điều 3: Trách nhiệm và quyền hạn của độc giả (khách hàng):

- Khách hàng có quyền sử dụng dịch vụ của website http://docbaogiay.vn khi tuân thủ các quy định chung theo thông báo. Khách hàng có ý thức bảo vệ tài khoản cá nhân; chịu trách nhiệm về những giao dịch xuất phát từ tài khoản của chính khách hàng trên website http://docbaogiay.vn.

- Khách hàng có thể phản ánh, thông báo những sự cố, sai sót trong quá trình sử dịch dịch vụ mà nguyên nhân từ phía website. Chúng tôi sẽ nghiêm túc tiếp thu và xử lý trong thời gian sớm nhất.

Điều 4: Trách nhiệm và quyền hạn của website http://docbaogiay.vn :

- http://docbaogiay.vn có quyền tạm dừng, giới hạn truy cập hoặc đóng tài khoản của bạn nếu bạn vi phạm các điều khoản sử dụng, gây hậu quả đến website hoặc ảnh hưởng chung đến dịch vụ; hoặc theo yêu cầu từ cơ quan chức năng.

- http://docbaogiay.vn có thể từ chối cung cấp dịch vụ cho bạn bất cứ thời điểm nào vì các lý do khách quan và chủ quan. Nếu xảy ra khiếu nại, thắc mắc, chúng tôi có thể đóng băng hoặc khóa tài khoản của bạn trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại và tranh chấp.

- http://docbaogiay.vn có nghĩa vụ cung cấp dịch vụ cho khách hàng khi khách hàng thực hiện đúng các nghĩa vụ theo quy định. Chúng tôi cũng có nghĩa vụ hỗ trợ và giúp đỡ khách hàng khi phát sinh thắc mắc, khiếu nại trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Điều 5: Bản quyền

- Khách hàng tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật nước Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về luật sở hữu trí tuệ.

- Khách hàng tôn trọng về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền về các sản phẩm/dịch vụ trên website và tuyệt đối không được sao chép, phát tán các ấn phẩm, tạp chí, báo trên http://docbaogiay.vn nếu chưa có sự cho phép của website.

- Nếu khách hàng vi phạm bản quyền các ấn phẩm trên website, khách hàng sẽ chịu mọi trách nhiệm trước các đối tác cung cấp nội dung theo quy định pháp luật khi các đối tác này tiến hành khiếu kiện trong từng trường hợp cụ thể.

Điều 6: Thanh toán – giao dịch

- http://docbaogiay.vn không có chính sách hoàn trả tiền hàng. Tất cả các giao dịch đã thực hiện thành công trên hệ thống đều không được hủy bỏ và khách hàng không được back lại các giao dịch sau khi đã thực hiện.

- http://docbaogiay.vn không quản lý tài khoản tiền của khách hàng, do vậy không chịu trách nhiệm đối với những sai lệch phát sinh từ tài khoản tiền của khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch trên http://docbaogiay.vn .

Điều 7: Khắc phục lỗi

Khách hàng sử dụng dịch vụ tại website gặp phải lỗi, sự cố thì liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo thông tin ở phần “Liên hệ” để được hỗ trợ.

Điều 8: Trường hợp bất khả kháng

Website http://docbaogiay.vn có quyền được miễn trừ mọi trách nhiệm trong việc thực hiện Bản thỏa thuận này trong trường hợp bị cản trở hoặc ngăn cản bởi hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, hoặc thảm họa thiên nhiên khác, đình công, bãi công, chiến tranh, bạo động, hoặc bất kỳ tình huống tương tự nào vượt quá sự kiểm soát của chúng tôi. Nếu không thể thực hiện nghĩa vụ với bạn do bất kỳ nguyên nhân nào nêu trên hoặc sự kiện nào tương tự, chúng tôi sẽ cố gắng gửi thông báo cho bạn về sự kiện đã xảy ra và hành động của chúng tôi.

Chúng tôi được miễn trừ mọi trách nhiệm về thiệt hại do các nguyên nhân về đường truyền, sự cố mạng, cổng thanh toán mà nguyên nhân không phải từ phía website cũng như sẽ cố gắng nổ lực hết sức để giúp khách hàng khắc phục sự cố, thiệt hại để đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Điều 9: Thay đổi Thỏa thuận

Nội dung Thỏa thuận này có thể được thay đổi tại mọi thời điểm. Giao dịch của bạn phát sinh tại thời điểm nào thì sẽ tuân theo thỏa thuận quy định tại thời điểm đó.

Nếu một phần Thỏa thuận không còn hiệu lực hoặc không thể thực thi tạm thời tại một thời điểm, những quy định khác của Thỏa thuận vẫn được áp dụng.