Kinh tế

Thương mại điện tử: 'Miền đất hứa' cho doanh nghiệp Việt

Thương mại điện tử: 'Miền đất hứa' cho doanh nghiệp Việt

Công nghệ số ngày càng phát triển, đồng nghĩa với việc các dịch vụ cũng được "số hóa".

Làm gì dể Việt Nam trở thành con hổi mới của kinh tế thế giới?

Làm gì dể Việt Nam trở thành con hổi mới của kinh tế thế giới?

Ngày 17/1, Chính phủ và Ban kinh tế Trung ương phối hợp với tổ chức Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2019 với chủ đề "Củng cố nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững". Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra xoay quanh: định hướng phát triển nền kinht ế số thành động lực tăng trưởng mới của Việt Nam.