Kinh tế

Đẩy nhanh cổ phần hóa

Đẩy nhanh cổ phần hóa

Chúng ta phải quyết tâm vượt qua tư duy cũ, quyết tâm nói không với tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước...

Phát triển du lịch biển Tây Nam Bộ: Tiềm năng chờ được đánh thức

Phát triển du lịch biển Tây Nam Bộ: Tiềm năng chờ được đánh thức

Chỉ có thể liên kết với nhau bằng việc đa dạng hóa chuỗi các loại hình du lịch thì từng địa phương ven biển Tây Nam Bộ mới có thể khai thác tối ưu những lợi thế du lịch biển.