Kinh tế

Đột phá xuất khẩu nông sản

Đột phá xuất khẩu nông sản

Phát biểu tại Diễn đàn nông dân quốc gia lần thứ III với chủ đề "Khơi nguồn nông sản Việt" diễn ra sáng hôm 14/10 tại Hà Nội...

Trách nhiệm giải ngân

Trách nhiệm giải ngân

Hiện nay kế hoạch vốn và giải ngân vẫn rất chậm, ảnh hưởng đến hiệu quả nguồn vốn.