Kinh tế

Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Vẫn chưa thực chất

Đăng ngày: 10/10/2018 | 13:47

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.