Kinh tế

30 năm đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: Thu hút FDI thế hệ mới

Đăng ngày: 08/10/2018 | 13:44

Trong thời gian tới, việc thu hút và sử dụng vốn đầu tư phải đi vào thực chất hơn cả về số lượng và chất lượng, theo cả chiều rộng và chiều sâu, đảm bảo phát triển bền vững, khuyến khích đổi mới sáng tạo và liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp FDI và khu vực doanh nghiệp trong nước - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, nhận định.