Giải trí

Vở kịch 'Thế sự' sắp ra mắt

Vở kịch 'Thế sự' sắp ra mắt

Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ chính thức ra mắt vở kịch "Thế sự" vào trung tuần 6-2018.

Biết, nhưng vẫn cố làm sai

Biết, nhưng vẫn cố làm sai

Đề nghị được bán vé tại hội chọi trâu Đồ Sơn của UBND TP. Hải Phòng là trái với các quy định pháp luật.