Giải trí

Lấy ý kiến bỏ phần thi bikini tại các cuộc thi người đẹp

Đăng ngày: 11/06/2018 | 08:41

Theo thông tin từ Cục Nghệ thuật biểu diễn, sau thông tin bỏ phần thi bikini tại các cuộc thi người đẹp ở Mỹ, vào ngày 22/6 tới đây, tại Huế, các cơ quan quản lý sẽ lấy ý kiến về vấn đề này trong dự thảo Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn trước khi trình lên Chính phủ vào tháng 11/2018.