Giải trí

Để nghệ thuật truyền thống trường tồn

Đăng ngày: 11/10/2018 | 08:32

Nghệ thuật truyền thống dân tộc như: Tuồng, chèo, cải lương, kịch hát dân tộc...đang kêu cứu, vì người xem ngày càng giảm, người theo nghề ngày càng hiếm...