Kiểm toán BOT: Nhiều sai phạm trong hợp tác công - tư

Việc kêu gọi vốn tư nhân để đầu tư các dự án hạ tầng quan trọng là hướng đi đúng.


Giảm lãi suất cho vay: Bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô

Nâng cao hiệu quả kinh doanh của các tổ chức tín dụng, từng bước tiết giảm chi phí để có điều kiện phấn đấu giảm lãi suất cho vay...


Sản phẩm Việt muốn vươn xa: Uy tín và chất lượng phải là yếu tố hàng đầu

Thời kỳ đàm phán về giá đã không còn, nếu chỉ dựa vào lợi thế giá rẻ Việt Nam sẽ không thể xuất được hàng ra thế giới nữa.