Gỡ rối trong cấp phép xây dựng

Để thống nhất trong việc hiểu và vận dụng nhiều quy định, giấy tờ hợp pháp về đất đai,...


Cởi nút thắt, thông vốn cho nền kinh tế

Ngày 7/6, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giải trình trước Quốc hội về dự thảo nghị quyết xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng...


Tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp

Chính sách cạnh tranh quy định rõ các doanh nghiệp phải cạnh tranh bình đẳng trên thị trường, nhất là giữa DN nhà nước và DN tư nhân, không dành ưu tiên, ưu đãi cho bất kỳ đối tượng nào.