Ngân hàng mua lại cổ phiếu quỹ: Nhà đầu tư chớ vội mừng

Theo các chuyên gia tài chính, với kế hoạch mua cổ phiếu quỹ của các ngân hàng hiện nay đều không liên quan gì đến kỳ vọng diễn biến giá cổ phiếu...


30 năm "đón" vốn FDI: Doanh nghiệp Việt vẫn thiếu tự tin

Sau gần 30 năm "đón" vốn FDI, nước ta đã có hơn 23.000 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký trên 300 tỷ.


Dè dặt xăng E5

Kể từ 1/1/2018, xăng E5 sẽ chính thức được triển khai rộng khắp, thay thế xăng RON92. Như vậy, kể từ thời điểm trên, thị trường sẽ chỉ tồn tại 2 loại xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON95.